Urenregistratie rapportages

In Silvasoft heeft u de mogelijkheid om diverse urenregistraties rapportages uit te draaien. In dit artikel wordt uitgelegd welke rapportages u kunt uitdraaien en hoe u dit kunt doen.

Rapportages

Urenregistratie rapportages kunt u uitdraaien via Urenregistratie > Dashboard > Rapportage. U kunt een drietal rapportages uitdraaien:

  • Urenrapportage (gewogen) op basis van uitgebreide dienstregeling: hier kunt u een uitgebreid overzicht uitdraaien van de gewerkte uren van de medewerkers binnen een bepaalde periode gespecificeerd a.d.h.v. de gekozen uitgebreide dienstregeling. In dit overzicht wordt per medewerker en per dag aangegeven welke uren er gewerkt zijn en kan u gelijk zien of dit overeenkomt met met de geregistreerde uren uit de dienstregeling.
  • Facturabiliteits- en afwezigheidoverzicht per persoon: hier kunt u een overzicht uitdraaien van de gewerkte uren door de medewerkers binnen een bepaalde periode, project en projectfase. Ook ziet u in dit overzicht weke kosten er aan de klant kunnen worden gefactureerd; opgesplitst in het uurtarief, gewerkte uren en de totale omzet.
  • Overwerk en te weinig gewerkt optelling per medewerker: hier ziet u een overzicht waarin wordt weergegeven hoeveel uren de medewerkers in de door u geselecteerde periode heeft gewerkt. Daarnaast kan u in dit overzicht zien hoeveel uren de medewerker heeft overgewerkt en of hij te weinig uren heeft gewerkt. In de laatste kolom wordt er dan een berekening gemaakt van de uren welke de medewerker te veel of te weinig heeft gewerkt.

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag